Kişisel Verilerin Korunması

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME,ÇEREZ KULLANIM KOŞULLARI VE İLETİŞİMLER İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME.

 

Göksel Saç Tokaları  Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, ürünlerimizden satın alan müşterilerimizi bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

 

Şirketimiz Merano markası altında www.meranodesign.com alan adlı sitemizi ziyaret eden, ürün satın alan üye ve müşterilerimize ve ziyaretçilere ait bilgilerin gizliliği, kişisel bilgilerinin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası ,iletişim biçimleri, tanımlama bilgisi uygulaması, çerez ve benzerlerinin kullanımı ve sair hususlarda aşağıda belirtilen kurallara uymaktadır.

 

Bilgilerin korunması

 

Ziyaretçi,üye ve müşteriler  tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

 

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez,kaydedilemez.

 

Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 

Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

 

Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler  kullanılmak- tadır.  Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. 

 

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı, ziyaretçi  deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve duruma göre internet tarayıcı  veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği  ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site ziyaretçilerine /kullanıcılarına gerek ilgili sitede, gerek başka sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. 

 

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydı ile , amaca uygun bir süre ile tutulurlar. 

 

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında  çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

 

Ziyaretçi, üye ve müşteriler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler, bildirimleri durdurabilirler .Bu işlem yapıldığı taktirde bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir.

 

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

 

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izni de rica edilerek; Ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri, Veri Sorumlusu Şirketimiz Göksel Saç Tokaları A.Ş. ve Merano markası  halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında, gerek aldıkları veya ilgilendikleri ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama,  kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları yapılması amacıyla ve böylece burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde, kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Ziyaretçilerin Şirketimize sözlü/yazılı verdikleri bilgilerden ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden, Şirketimiz nezdindeki (fiziki ve sanal/digital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi işlemleri ile alişverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, (yurt içinde-dışına) paylaşım, aktarım, aktarılma, transfer, imha (yok edilme, silinme veya anonimleştirme) işlemleri ve kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir .Ziyaretçilerin şirketimize, bayi ve her türlü anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları  ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine  dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth, beacon ve genel-özel kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca yurt içinde ve dışında islenebilir, aktarılabilir.

 

İletişim bilgilendirmeleri

 

Ziyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme, işlem, uygulamaları için şirketimizce SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler, bluetooth, beacon-diğer her türlü genel-özel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Ziyaretçilere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

 

Kişisel verilerle ilgili Ziyaretçi ,üye ve müşterilerin kanuni hakları

 

Ziyaretçi, üye ve müşterilerin ;

 

-isim, soy isim ,rumuz, yaş, doğum tarihi, medeni durumu, evlilik tarihi, cinsiyeti, çocuk durumu ,adresleri, mail adresleri ,yaşadığı bölge, eğitimi, kültürel ve sanatsal, sportif hobileri, meslek ve işi ile ilgili bilgiler, ilgi alanları gibi kullanıcı, üye, müşteri bilgileri ,kimlik bilgileri, vergi bilgileri, güvenlik amaçlı fotoğraf görüntü kayıtları, her türlü ürüne ait alışkanlıkları, tercih ,beğeni ve yorumları, fatura içerikleri, -sosyal medya profil hesap ve bilgileri, sabit ve mobil cihaz adları, türü, modeli, kodları, tanımlama bilgileri ,çerez ,web tarayıcı bilgileri, ip bilgisi,

 

-ödeme yöntemleri ,kart ve hesap bilgileri, ağ bağlantı bilgileri, katıldığı kampanya ve anket, yarışma

 

-Ve başka bu tür şeyler ile içerikleri ve konum verilerinden oluşan kişisel bilgilerin

 

* toplanma yöntemi ,sebebi ,hangi amaçla işleneceği ve kimlere aktarılabileceği ve kimlerle paylaşılabileceği hususlarında bilgi verilmesi ve kişisel bilgiler işlenmiş ise bu bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

 

*kimlerle nerelerde paylaşıldığını öğrenme ve bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına ve

 

* bu bilgiler eksik ve yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini,

 

*kanunun emrettiği şekilde silinmesini  veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme ,

 

*aleyhe ortaya çıkan bir duruma itiraz etme  ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile ziyaretçi, üye ve müşterinin zarara uğraması halinde giderilmesini talep etme

 

haklarına sahip olduklarını tüm bu konularda ve konularla ilgili olarak Veri sorumlusu Göksel Saç Tokaları  Sanayi Ticaret Anonim Şirketine başvurabileceklerini  tüm bu kişilerin bilgilerine sunarız.

 

GÖKSEL SAÇ TOKALARI SAN.VE TİCARET A.Ş.

 

ADRES: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak No:7 Kat: 4 Merter Güngören İstanbul

 

www.meranodesign.com

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR