Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait " www.meranodesign.com" web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, "www.meranodesign.com” sitesinde belirtilen niteliklere sahipve yine sitede belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün ‘ün satış ve teslim şartlarının ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun veMesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 ALICI ; satışa konu malların; 

-temel nitelikleri,

-satış fiyatı ,

-ödeme şekli,

-teslimat koşulları vs.

-satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler

-ve cayma hakkı 

konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini,ön bilgilendirme metnini okuduğunu , iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 

"www.meranodesign.com" sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: 

İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte,geçerlik kazanır. 

MADDE 4-MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: 

Mal, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu adrese ve/veya kişiye teslim edilecektir. 

-Teslimat; stokların müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede ALICI adresine/belirttiği teslim adresine, SATICI’nın belirlediği kargo şirketi ile gönderilmek sureti ile yapılır. 

-Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI'nın ödediği tutar, SATICI tarafından 14 gün içinde nakten ve defaten iade olunur.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: 

Teslimat masrafları/nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 

ALICI, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce; 

-Muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. 

-Mal/ürünün teslim alınması, bunun hasarsız ve sağlam olduğunun ALICI tarafından kabul edildiği anlamına gelir. 

-Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 

Mal/ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,

ALICI mal/ürünü, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren; ya 3 gün içinde SATICI'ya geri göndermek zorundadır (bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya ait olacaktır) ya da teslim aldığı mal veya ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.


SATICI, sözleşme konusu mal/ürün/ürünlerin ; 

Siparişinden itibaren (Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (veya EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır) en geç 30(otuz) gün içinde mal/ürünü teslim eder. 

- Sağlam, eksiksiz, siparişte ve web sitesinde belirtilen niteliklere uygun ve son kullanma tarihleri ve var ise ürün özelliklerini açıklayan bilgi ile teslim edilmesinden sorumludur. 

- Sözleşme konusu mal/ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

- SATICI, olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle, Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/ürünü tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirebilir. 

- SATICI, ALICI’nın sipariş ettiği mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını öğrendiği tarihi takip eden 3 gün içinde, herhalükarda, sözleşmenin ifa süresi dolmadan, durumu ALICI’ya bildirir. 

Ödenen bedel, teslimin ifasının imkansızlaştığının öğrenildiği tarihten  itibaren 14 gün içinde iade edilir. 

- Teslim edilen ürünün bozuk olması halinde, teslimat ve iade giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

- 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. 

SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğu varsayımına dayanacaktır. ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. 

-Satılan ürünlerin arızalı veya bozuk çıkması durumunda, garanti şartları dahilinde gerekli onarımın yapılması için, bu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 6- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/ürün ÖZELLİKLERİ:

 Mal Cinsi ve türü, Miktarı, Markası, ağırlığı ,esaslı nitelikleri ,Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli "www.meranodesign.com" adlı web sitesindeki mal tanıtım sayfasında ve ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. 

ALICI mal/ürünler hakkındaki ürünün esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu, satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ön bilgilendirme formunu okuyup içeriğini anladığını kabul ve beyan eder. 

MADDE 7- ÜRÜNÜN FİYATI: 

Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. 

Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/unvanı aynı olmak zorundadır. 

SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz. 


MADDE 8- ÖDEME PLANI: 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının pos’u üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz. 

Kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin ya da (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.


MADDE 9- CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER:


A.-ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, cayma hakkına sahiptir. 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde, SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması, ve, ürünün kullanılmamış olması şarttır. 

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde, ürün bedeli ALICI'ya nakden ve defaten  iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/ürün, caymanın SATICI’ya bildirildiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde, SATICI’ya gönderilir.

 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


B- Niteliği itibarıyla, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerdir. 

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

-Sağlı ve hijyen bakımından sakıncalı ürünler (küpe vb...)-

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü kozmetik ürünleri

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR